Skip to main content

Welcome to The Social Club!

Per april 2018 breiden we bij Anyone? de diensten uit. En veranderen we onze naam in The Social Club. Pak aan. Een flinke stap, maar ik leg je in deze blog graag uit waarom we dat doen.

Tijd voor de volgende stap

Het gaat erg goed met ons bedrijf. We zijn sinds 2010 actief en gemiddeld groeit onze omzet jaarlijks met zo’n 20%. 2016 en 2017 waren in omzet en winstgevendheid onze beste jaren en we zijn doorgegroeid naar een geweldig team van 25 mannen en vrouwen.

Maar we zien een aantal veranderingen in de markt die we graag omarmen. Er is (terecht) steeds meer behoefte aan resultaatmeting van social activiteiten op merk- en marketingniveau. En er is steeds meer behoefte aan aannemerschap om alle social activiteiten vanuit 1 expertisepunt te coördineren. Met een uitgebreider dienstenpalet voor ogen kregen we behoefte aan een bureaunaam die de bredere dienstverlening goed weergeeft. We hebben gekozen voor The Social Club. Een ‘one stop social shop’.

Social = Results first. And last.

Toen we jaren geleden begonnen, werden we met name ingezet om voor onze klanten “ook iets te doen op social”, “te zorgen voor engagement” of om simpelweg “social media uit handen te nemen”. Het zal je niet verbazen dat dat niet langer genoeg is.

Investeringen in social moeten iets opleveren. En dat “iets” komt te vaak nog niet verder dan het in kaart brengen van de gerealiseerde likes, het bereik en het sentiment. Natuurlijk zegt dat iets, maar eigenlijk zegt dat veel te weinig. Op dat vlak doen we een stap voorwaarts.

Het merkeffect van social

Merkadverteerders willen de merkeffecten weten van hun social inzet. Welk effect hebben bijvoorbeeld 5 posts op de merkperceptie? En welk effect hebben 10 posts? Dat zijn andere metrics dan de gebruikelijke social metrics. Door merkeffecten te onderzoeken kunnen we veel meer zeggen over de inhoud van content en campagnes, maar ook over de mediadruk. Het wordt veel eenvoudiger en minder subjectief om te bepalen wat een succes is en wat niet. Dit onderzoek gebeurt veelal over alle middelen heen, maar het pure merkeffect van social is te vaak niet inzichtelijk. En je wilt een middel wel op echte effectiviteit kunnen beoordelen.

Wat doet branding voor conversie?

Merkadverteerders hebben uiteraard ook marketingdoelstellingen. Zoals traffic, het genereren van leads en –uiteindelijk-  het realiseren van sales. Natuurlijk is conversie geweldig goed te meten op social. Maar je wilt ook weten welk effect je merkcommunicatie op social heeft op de social conversie. Op basis van verschillende onderzoeken en onze eigen ervaring weten we inmiddels dat conversies doorgaans veel kostenefficiënter worden gerealiseerd wanneer er eerst 1 of meerdere merkcontacten hebben plaatsgevonden. Dat betekent niet simpel het retargetten van iemand die een post heeft gezien, maar dat betekent dat we de merk- en salescontent, veel uitgekiender, veel nauwer op elkaar aan laten sluiten. En dat we verbanden tussen beiden leggen in creatie en in resultaat.

Eigenlijk is het simpel: tastbare merk- en marketing doelstellingen zijn in al ons social werk het vertrek- en eindpunt. Daar tussenin gebruiken we de kracht van data, research, slimme social advertising en teamwork om geweldig creatief werk tot resultaat te laten leiden.

Club = One stop social shop

De enorme fragmentatie van bureau’s vraagt veel regie-kracht van onze opdrachtgevers. Marketeers en communicatie-managers willen met hun merk bezig zijn en niet de hele dag met processen en het aansturen van een handvol bureau’s. Daarom zoeken wij juist de verbreding op. We hebben extra expertise in huis gehaald en daarnaast samenwerkingen opgezet met specialistische bureau’s op het gebied van merkonderzoek, influencer marketing, conversie optimalisatie en data expertise.

Zie het als een ‘Club of Companies’, waarin elkaar ondersteunende disciplines de krachten bundelen.

Het betekent ook dat we nóg meer partnership met onze klanten aangaan. Door ze nog verder te ontzorgen, nog pro-actiever te zijn en ondernemender onze samenwerkingen in te vullen.

Join the club!

Het leukste aan ondernemen vind ik dat je jezelf altijd moet blijven uitvinden. In de afgelopen 8 jaar hebben we niet anders gedaan. Dat is een constante in ons bedrijf. De ontwikkelingen die we nu doormaken markeren voor mij een nieuw hoofdstuk in ons bestaan, omdat je voelt dat er in de markt heel veel staat te gebeuren. En wij maken ons klaar voor de komende 8 jaar.

Tegen bureau’s, merken en mensen die willen samenwerken wil ik zeggen: join the club!

Mail me op david@thesocialclub.amsterdam.

David Barens

David is de co-founder en Managing Director van The Social Club.

Serious about social. Crazy about people.